ĐỊA TẠNG BỒ TÁT TỌA THIỀN

Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc Thế kỷ VII

Địa tạng bồ Tát ngồi được trưng bày ở bảo tàng nghệ thuật Metropolitan Phong cách Mĩ thuật Phật giáo Joseon (Hàn Quốc) thế kỷ VII

Trải nghiệm khác:

BỒ TÁT DI LẶC

BỒ TÁT DI LẶC

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

PHẬT GOGURYEO

PHẬT GOGURYEO

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỰ TẠI

QUAN ÂM TỰ TẠI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM NAM HẢI

QUAN ÂM NAM HẢI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022