MÔN THẦN

MÔN THẦN
Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Thiên Mụ (Huế) – Thế kỷ XIX – XX

Đây là một trong những vị hộ pháp trấn giữ ở hai bên cửa của tam quan chùa Thiên Mụ, có dạng phù điêu làm bằng vôi mật đắp, tô màu. Những phù điê u này được làm vào thời Nguyễn (TK XIX – XX)

Trải nghiệm khác:

BỒ TÁT DI LẶC

BỒ TÁT DI LẶC

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

PHẬT GOGURYEO

PHẬT GOGURYEO

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỰ TẠI

QUAN ÂM TỰ TẠI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022