MÔN THẦN

Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Thiên Mụ (Huế)
Thế kỷ XIX – XX

Các vị hộ pháp trấn giữ ở hai bên cửa của tam quan chùa Thiên Mụ là dạng phù điêu làm bằng vôi mật đắp, tô màu. Những phù điêu này được làm vào thời Nguyễn (TK 19 – 20)

Trải nghiệm khác:

BỒ TÁT DI LẶC

BỒ TÁT DI LẶC

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

PHẬT GOGURYEO

PHẬT GOGURYEO

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỰ TẠI

QUAN ÂM TỰ TẠI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022