PHẬT GOGURYEO

Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc Thế kỷ VI

Bức tượng này là tác phẩm điêu khắc Phật giáo lâu đời nhất được tìm thấy ở Hàn Quốc. Trên tượng có ghi ngày sản xuất vào thời đại Goguryeo, khoảng năm 539. Tượng làm bằng đồng mạ vàng là hiện vật của Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc.

Trải nghiệm khác:

BỒ TÁT DI LẶC

BỒ TÁT DI LẶC

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỰ TẠI

QUAN ÂM TỰ TẠI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM NAM HẢI

QUAN ÂM NAM HẢI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022