PHẬT THÍCH CA KẾT ẤN XÚC ĐỊA

Phóng tác theo nguyên bản tại Tây Tạng Thế kỷ XII

Tượng Phật ngồi , làm bằng chất liệu đồng mạ vàng, niên đại TK 12. Tượng Phật kết ấn Xúc Địa, phong cách TK XII, Tây Tạng

Trải nghiệm khác:

BỒ TÁT DI LẶC

BỒ TÁT DI LẶC

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

PHẬT GOGURYEO

PHẬT GOGURYEO

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỰ TẠI

QUAN ÂM TỰ TẠI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022