QUAN ÂM BỒ TÁT

Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (Mỹ) Thế kỷ X – XI

Tượng Quan Âm Bồ Tát ngồi với tư thế khoanh chân thiền định. Một trường hợp ngoại lệ khi Quan Âm Bồ Tát xuất hiện ở cõi Tịnh Độ của đức Phật A Di Đà. Tượng làm bằng gỗ phủ sơn có niên đại TK 10-11. Hiện vật của Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan, Mỹ. Quan Âm Bồ Tát, phong cách thời Đường, Trung Quốc

Trải nghiệm khác:

BỒ TÁT DI LẶC

BỒ TÁT DI LẶC

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

PHẬT GOGURYEO

PHẬT GOGURYEO

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỰ TẠI

QUAN ÂM TỰ TẠI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022