QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Tràm (Hà Tây) và chùa Giám (Hải Dương) – Thế kỷ XV – XVIII.

Quan Thế Âm Bồ Tát bắt quyết hợp lực (hai tay chắp trước ngực) lấy mẫu từ pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát – Tây Bổ Đà Sơn trên tầng 5 cao 49.75m chuyển thế tay bắt quyết từ Quán Thế Âm Sái Thủy sang Quán Thế Âm hợp lực, lấy nguyên mẫu của tượng Phật thời Lê, giống như Tượng Quan Âm Bồ Tát tại chùa Trầm – Hà Tây, tượng Quan Âm Bồ Tát tại chùa Giám – Hải Dương.

Trải nghiệm khác:

BỒ TÁT DI LẶC

BỒ TÁT DI LẶC

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

PHẬT GOGURYEO

PHẬT GOGURYEO

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỰ TẠI

QUAN ÂM TỰ TẠI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022