THẦN DEVA

Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng điêu khắc Champa (Đà Nẵng)
Thế kỉ IX – X

Tượng thần Deva tức là Đại Phạm Thiên, có nguồn gốc là một vị nam thần trong đại Hindu, thần của sự sáng tạo. Toàn bộ tượng bằng đá có phong cách mỹ thuật Champa.

 

Trải nghiệm khác:

BỒ TÁT DI LẶC

BỒ TÁT DI LẶC

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

PHẬT GOGURYEO

PHẬT GOGURYEO

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỰ TẠI

QUAN ÂM TỰ TẠI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022