TÔN GIẢ MÃ MINH

Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Tây Phương (Hà Nội)
Thế kỷ XVIII

Là vị Tổ thứ mười hai trong 28 vị Tổ Thiền tông Ấn Độ. Tổ là con nhà Bà La Môn ở miền sông Hằng, có tài thuyết pháp đến nỗi ngựa nghe cũng hiểu. Vì thế tổ có tên là Mã Minh, ý nói Phật tính có ở muôn loài. Tổ có tài bẻ mọi tà thuyết, là người đầu tiên thắp sáng đuốc Đại Thừa dưới thời Vua Kanishka. Tượng của tổ trong chùa Tây Phương được làm bằng gỗ phủ sơn, có niên đại cuối thế kỷ 18. Tượng được Thủ tướng Chính Phủ công nhận bảo vật Quốc gia số 53/QĐ-TTg ngày 14/01/2015.

Trải nghiệm khác:

BỒ TÁT DI LẶC

BỒ TÁT DI LẶC

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

PHẬT GOGURYEO

PHẬT GOGURYEO

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỰ TẠI

QUAN ÂM TỰ TẠI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022