HỘ PHÁP

Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Hòe Nhai (Hà Nội)
Thế kỷ XVIII – XIX

Hai bức tượng Kim cương ở chùa Hòe Nhai thay vị trí cho hai ông Hộ Pháp thường thấy ở các chùa. Tượng tạc thế đứng nhìn nghiêm trang và uy nghi. Tượng được làm bằng chất liệu gỗ phủ sơn, mang phong cách mỹ thuật giai đoạn cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Tuy nhiên, điều đặc biệt là tượng sơn màu đen, hiếm khi có tượng sơn màu này. Những điều này đã làm nên sự độc đáo của hai pho tượng Kim cương ở chùa Hòe Nhai.

Trải nghiệm khác:

BỒ TÁT DI LẶC

BỒ TÁT DI LẶC

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

PHẬT GOGURYEO

PHẬT GOGURYEO

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỰ TẠI

QUAN ÂM TỰ TẠI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022