NGỌC NỮ

NGỌC NỮ

Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Dâu (Bắc Ninh) – Thế kỷ XVIII – XIX.

Tượng làm theo tỷ lệ 1/1 so với người thật với vóc dáng cân đối hài hòa, tượng Kim Đồng cao 1670, Ngọc Nữ cao 1530 làm bằng chất liệu gỗ phủ sơn. Đây là hai pho tượng độc bản chỉ có duy nhất ở chùa Dâu.

Trải nghiệm khác:

BỒ TÁT DI LẶC

BỒ TÁT DI LẶC

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

PHẬT GOGURYEO

PHẬT GOGURYEO

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỰ TẠI

QUAN ÂM TỰ TẠI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022