PHẬT A DI ĐÀ

Phóng tác theo nguyên bản tại Nepal Thế kỷ XVII – XVIII

Tượng Phật A Di Đà với hai tay kết ấn Thiền Định, làm bằng chất liệu đồng mạ vàng, niên đại TK 17-18. Phong cách Mĩ thuật Phật giáo Mật Tông Nepal thế kỷ XVII – XVIII

Trải nghiệm khác:

BỒ TÁT DI LẶC

BỒ TÁT DI LẶC

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

PHẬT GOGURYEO

PHẬT GOGURYEO

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỰ TẠI

QUAN ÂM TỰ TẠI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022