QUAN ÂM THIÊN THỦ THIÊN NHÃN

QUAN ÂM THIÊN THỦ THIÊN NHÃN
Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Tháp Bút (Bắc Ninh) – Thế kỷ XVII

Tượng này do Trương tiên sinh, người đất Đông Giao làm hoàn thành năm 1656. Tượng có 11 đầu xếp chồng lên nhau, phía trên cùng là tượng Phật A Di Đà. Tượng có 42 tay lớn và 955 tay nhỏ ở phía sau. Trên cùng vành tay nhỏ là hình chim cộng mạng. Tượng làm bằng chất liệu gỗ phủ sơn ta.
Tượng được Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật Quốc gia số: 1426/QĐ-TTg, ngày 01/12/2012

Trải nghiệm khác:

BỒ TÁT DI LẶC

BỒ TÁT DI LẶC

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

PHẬT GOGURYEO

PHẬT GOGURYEO

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỰ TẠI

QUAN ÂM TỰ TẠI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022