BỒ TÁT DI LẶC

Phóng tác theo nguyên bản tại Pakistan Thế kỷ III

Tượng Bồ tát Di Lặc bằng đá, phong cách Gandhara, thế kỷ 3, Pakistan. Phong cách Mĩ thuật Phật giáo Gandhara (Pakistan)