BỒ TÁT TARA

Phóng tác theo nguyên bản tại Nepal Thế kỷ XIV

Tượng Bồ tát Tara đứng, làm bằng chất liệu đồng mạ vàng, niên đại TK 14.