PHẬT A DI ĐÀ

Phóng tác theo nguyên bản tại Thái Lan Thế kỷ XIX

Tượng Phật A Di Đà, làm bằng chất liệu đồng mạ vàng, niên đại TK 19.