PHẬT DI LẶC

Phóng tác theo nguyên bản tại Tây Tạng Thế kỷ XV

Tượng Phật Di Lặc, làm bằng chất liệu đồng mạ vàng, niên đại TK 15