PHẬT ĐỒNG DƯƠNG

Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh
Thế kỷ VIII – IX

Tượng Phật đứng bằng đồng mang phong cách Đồng Dương của nghệ thuật Chăm Pa. Tượng có tạo hình tóc xoắn ốc, tai dài, khuôn mặt đầy đặn, cổ ba ngấn, vai phải để trần. Áo của tượng chạm khắc nhiều nếp gấp, mềm mại tựa như vải. Tượng được nhiều học giả nhận định có giá trị nghệ thuật cao. Tượng được Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật Quốc gia theo quyết định số 1426/QĐ-TTg, ngày 01/10/2012.