PHẬT ĐỒNG DƯƠNG

Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh
Thế kỷ VIII – IX

Tượng Phật đứng bằng đồng mang phong cách Đồng Dương của nghệ thuật Chăm Pa. Tượng có tạo hình tóc xoắn ốc, tai dài, khuôn mặt đầy đặn, cổ ba ngấn, vai phải để trần. Áo của tượng chạm khắc nhiều nếp gấp, mềm mại tựa như vải. Tượng được nhiều học giả nhận định có giá trị nghệ thuật cao. Tượng được Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật Quốc gia theo quyết định số 1426/QĐ-TTg, ngày 01/10/2012.

Trải nghiệm khác:

BỒ TÁT DI LẶC

BỒ TÁT DI LẶC

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

PHẬT GOGURYEO

PHẬT GOGURYEO

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỰ TẠI

QUAN ÂM TỰ TẠI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022