PHẬT DƯỢC SƯ

Phóng tác theo nguyên bản tại Tây Tạng thế kỷ XV

Tượng Phật Dược Sư, làm bằng chất liệu đồng mạ vàng, niên đại TK 15.