QUAN ÂM BỒ TÁT

Phóng tác theo nguyên bản tại Tây Tạng Thế kỷ XIV – XV

Tượng Quan Âm Bồ Tát, làm bằng chất liệu đồng, niên đại TK 14-15.