QUAN ÂM BỒ TÁT

Phóng tác theo nguyên bản tại Nhật Bản Thế kỷ XII – XIV

Tượng Bồ tát đứng, làm bằng chất liệu gỗ phủ sơn, niên đại TK 12-14.