QUAN ÂM BỒ TÁT

Phóng tác theo nguyên bản tại Thái Lan Thế kỷ X

Tượng Quan Âm Bồ Tát, làm bằng chất liệu đồng, niên đại TK 10.