QUAN ÂM NAM HẢI POTALAKA

Phóng tác theo nguyên bản tại Sơn Tây, Trung Quốc Thế kỷ XI

Tượng Quan Âm Nam Hải Potalaka (Phổ Đà Sơn) ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc có niên đại TK 11. Đây là một tác phẩm vô cùng nổi tiếng có phong cách Đường – Tống với dáng ngồi thư thái trên mỏm núi. Quan Âm Potalaka ở thời kỳ này được sùng bái khắp nơi như một vị Phật. Tượng được làm bằng chất liệu gỗ phủ sơn.