QUAN ÂM NAM HẢI

Phóng tác theo nguyên bản tại Trung Quốc Thế kỷ XIII – XIV

Tượng Quan Âm Nam Hải ngồi trên vách núi tượng trưng cho Phổ Đà Sơn, tượng làm bằng chất liệu gỗ phủ sơn, có niên đại TK 13-14.