QUAN ÂM NAM HẢI

Phóng tác theo nguyên bản tại Trung Quốc Thế kỷ XIII – XIV

Tượng Quan Âm Nam Hải ngồi trên vách núi tượng trưng cho Phổ Đà Sơn, tượng làm bằng chất liệu gỗ phủ sơn, có niên đại TK 13-14.

Trải nghiệm khác:

BỒ TÁT DI LẶC

BỒ TÁT DI LẶC

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

PHẬT GOGURYEO

PHẬT GOGURYEO

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỰ TẠI

QUAN ÂM TỰ TẠI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022