QUAN ÂM THIÊN THỦ THIÊN NHÃN

Phóng tác theo nguyên bản tại Tây Tạng Thế kỷ XV

Tượng Quan Âm Thiên thủ thiên nhãn, làm bằng chất liệu đồng mạ vàng, niên đại TK 15.