TÔN GIẢ CƯU MA LA ĐA

TÔN GIẢ CƯU MA LA ĐA
Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Tây Phương (Hà Nội) – Thế kỷ XVIII

Là vị Tổ thứ mười chín trong 28 vị Tổ Thiền tông Ấn Độ. Tổ là con nhà Bà La Môn. Tổ có tài thuyết pháp, có công lớn trong việc hoằng hóa Phật pháp ở Bắc Ấn. Hình tượng của tổ nhìn khá giống ngài Di Lặc từ thân hình đến khuôn mặt. Tượng của tổ trong chùa Tây Phương được làm bằng gỗ phủ sơn, có niên đại cuối thế kỷ 18. Tượng được Thủ tướng Chính Phủ công nhận bảo vật Quốc gia số 53/QĐ-TTg ngày 14/01/2015.