TÔN GIẢ LA HẦU LA ĐA

TÔN GIẢ LA HẦU LA ĐA
Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Tây Phương (Hà Nội) – Thế kỷ XVIII.

Là vị Tổ thứ mười sáu trong 28 vị Tổ Thiền tông Ấn Độ. Cùng một quê với Phật, con nhà trưởng giả, nhưng có chí cầu xuất gia, đi du hóa ở thành Xá Vệ. Tổ là người thông minh và có tài hùng biện. Tượng của tổ trong chùa Tây Phương được làm bằng gỗ phủ sơn, có niên đại cuối thế kỷ 18. Tượng được Thủ tướng Chính Phủ công nhận bảo vật Quốc gia số 53/QĐ-TTg ngày 14/01/2015.