VĂN THÙ BỒ TÁT

Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (Mỹ) Thế kỉ XIX

Tượng Văn Thù Bổ Tát làm bằng chất liệu gỗ phủ sơn, có niên đại TK 19. Hiện vật của Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan, Mỹ. Tượng Văn Thù Bồ tát, phong cách Hoa – Tạng