VĂN THÙ BỒ TÁT

Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (Mỹ) Thế kỉ XIX

Tượng Văn Thù Bổ Tát làm bằng chất liệu gỗ phủ sơn, có niên đại TK 19. Hiện vật của Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan, Mỹ. Tượng Văn Thù Bồ tát, phong cách Hoa – Tạng

Trải nghiệm khác:

BỒ TÁT DI LẶC

BỒ TÁT DI LẶC

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

PHẬT GOGURYEO

PHẬT GOGURYEO

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỰ TẠI

QUAN ÂM TỰ TẠI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM NAM HẢI

QUAN ÂM NAM HẢI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022