VĂN THÙ BỒ TÁT

Phóng tác theo nguyên bản tại Nepal Thế kỷ XV

Tượng Văn Thù Bồ Tát, làm bằng chất liệu đồng mạ vàng, niên đại TK 15.